Met de beëindiging van het gebruik als woonhuis door de huidige eigenaar komt het terrein aan de Kruisstraat 59 vrij. Hierdoor ontstaat de kans om het vrijkomende terrein, dat gunstig gelegen is binnen de bebouwde kom van Reusel, weliswaar te blijven bestemmen voor woondoeleinden, maar dan voor meerdere woningen.

Deze site is bedoeld om omwonenden en toekomstige bewoners te informeren over het bouwproces.

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Verkoop

Informatie kunt U verkrijgen bij de makelaar:

Van der Lee Vastgoed Makelaardij B

Postelweg 19

5531 MV Bladel

telefoon: 0497 380 114

mobiel: 06 531 86 635

internet: http://www.vanderleevastgoed.nl/

12 woningen aan de Kruisstraat te Reusel