Het Gioia kwartet

Verdere algemene informatie


Algemene voorwaarden

Zeker als amateur strijkkwartet zijn wij altijd op zoek naar mooie locaties om op te treden. Een  goede ambiance met een fraaie akoestiek zijn kenmerken, die van groot belang zijn voor het welslagen van een concert. Als U ons in de gelegenheid wilt stellen om op te treden, dan moet U met een aantal factoren rekening houden. Deze zijn eenvoudig bij ons op te vragen.


Auteursrechten

Tot nu toe hebben wij ons hoofdzakelijk gericht op het repertoire van vóór 1900, deze muziek is namelijk bij uitvoering zeker vrij van auteursrechten.

Voor het betalen van auteursrechten is het jaartal van overlijden van de componist maatgevend: Het auteursrecht geldt voor componisten, die 70 jaar geleden of recenter zijn overleden. Mochten wij kiezen voor recenter werk, dan gelden enkele voorwaarden om toch geen auteursrechten te hoeven afdragen, te weten:

1) Als organisator heeft U waarschijnlijk al een regeling met de Buma/Stemra voor het ten gehore brengen van muziek in allerlei vormen en manieren. U hoeft voor ons, ook als wij auteursrechtelijk beschermd werk uitvoeren, niet nog eens extra te betalen. Wij zullen U er niet naar vragen, U dient dit zelf te controleren.

2)Wanneer auteursrechtelijk beschermde muziek live ten gehore wordt gebracht voor een besloten kring, en daarvoor geen toegangsprijs wordt geheven, is helemaal geen toestemming nodig van de Buma/Stemra.

Let wel: U blijft als organisator de eindverantwoordelijke.


Artiestenverloningen

Wij zijn aangesloten bij de organisatie Artiestenverloningen. Als u ons opdracht geeft voor een concert, dan vullen wij voor U het formulier van Artietsenverloningen in. U moet wel aangeven of u BTW-plichtig bent. U krijgt het formulier ter controle digitaal toegestuurd. U hoeft alleen het formulier te ondertekenen en uiteraard de factuur te betalen, die u wordt toegezonden door Artiestenverloningen. De verloningskosten (administratiekosten) komen voor uw rekening, deze bedragen ca 45 euro, incl BTW.

Voor nadere toelichting kunt U met ons contact opnemen.


Contact

U kunt contact met ons opnemen via een e-mail adres, klik hier.


Oude website

Wij hebben tot en met december 2019 een website bijgehouden, deze is nog steeds te bezoeken, klik hier.


Alle foto's op deze website werden gemaakt door

de fotograaf van het Roois Kultuur Kontakt, Jack van Haastrecht