Kerkstraat 14-16-18 te Goirle

De brandweerkazerne te Goirle wordt aangepast aan de huidige eisen. Op deze site worden de documenten, die op deze aanpassingen van toepassing zijn, verzameld.


Laatst gewijzigd: 19 april 2012


De aanvraag omgevingsvergunning werd ingediend op woensdag 8 februari 2012,

de omgevingsvergunning is verleend op donderdag 15 maart 2012.


Voor het werk geldende bescheiden


Van de opdrachtgever:

Algemene_inkoopvoorwaarden_WERKEN.pdf


Van de architect:

1117 Nota van Inlichtingen 1 dd 28 febr 2012.pdf

1117 technische omschrijving dd 7 februari 2012.pdf

1117 Bestektekening Bestaande situatie BB-01 dd januari 2012.pdf

1117 Bestektekening Nieuwe situatie BN-01 dd 7 febr 2012.pdf

In DWG-formaat, schaal 1:100: 1117export19042012.dwg


Van de constructeur:

110705-Statische berekening.pdf


Van de adviseur daken:

11-B-1016 Rapport Risico Inventarisatie.pdf

111016 to en bijlage 1 aangepast.pdf

111016 to bijlage 2 detailboek.pdf

          Let op: de bijlage is gewijzigd!

11b1016b RI&E.pdf


Van milieutechnisch onderzoek:

Resultaten indicatief onderzoek te verwijderen zand.pdf

Rapportage Asbestinventarisatie.pdf


Historische informatie

Deze informatie is slechts aanvullend:

tekening uit de jaren ’50.pdf

Verantwoording plaatsing op monumentenlijst.pdf