Documenten

Ithaka Science Center wil het gebouw aan de Raadhuislaan 11 verbouwen tot een Science Center. Deze site toont de plannen.


Laatst gewijzigd: 2 november 2011


Wijzigingen dd 2 november 2011

Enkele wijzigingen werden doorgevoerd, de tekeningen zijn daarop aangepast

  1. 1)de nieuwe spiltrap in de vide komt te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat publiek nu gebruik moet kunnen maken van de bestaande trappen en lift, en de scheiding tussen publiek en kantoren komt te vervallen. Toegang tot de hal (ruimte 1.14) geschiedt door middel van dubbele deuren, die in geopende toestand worden gehouden door middel van magneten. Op de verdieping komen soortgelijke dubbele deuren, eveneens op magneten.

  2. 2)De toiletten 1.02 a en 1.02b worden verplaatst, om de keuken groter te kunnen maken. De garderobe wordt groter. Een berging, al of niet gekoppeld en toegankelijk vanuit de keuken, is nog nader te bepalen.

  3. 3)De glazen balustrades (alleen op de begane grond!) komen te vervallen, waardoor de kassa opschuift.

  4. 4)Ruimte 1.18 komt te vervallen, ruimte 1.17 wordt kitchenette.

  5. 5)Diverse afwerkingen zijn gewijzigd, dit valt buiten de tekeningen.


tekening in DXF:

0910 export 2 nov 2011.dwg


tekeningen in PDF:

0910 begane grond dd 2 november 2011.pdf

0910 verdieping dd 2 nov 2011.pdf


Wijzigingen dd 29 september 2011

Enkele wijzigingen werden doorgevoerd, tekeningen BN-01 en BN-02 zijn daarop aangepast

1. De glazen wand op de begane grond tussen de assen 5 - 6 en de stramienlijnen C - D is opgeschoven naar het hart van de kolom op as 6.

 

2. De railing op de begane grond tussen de assen 5 - 6 en de stramienlijnen A – B komt te vervallen, en wordt uitgevoerd als glazen wand; deze is opschoven naar het hart van de kolom op as 6. Nepbalk boven glazenwand, waar tevens de gasleiding ligt, is bij Willems als onderdeel van de opdracht meegenomen.

Daar waar de nieuwe glazen wand tegen de muur komt wordt de schacht weggehaald en een nieuwe muur gebouwd rondom de pijpen die daar zitten. 

 

3. In ruimte 1.08a komt in de linkerhoek, in de ruimte van het waterreservoir, een schacht tbv rioolbuis afkomstig van de 1e verdieping.

 

4. De dubbele toegangsdeur op de 1 ste verdieping op as 11 nabij stramienlijn B ca 1 mtr richting stramienlijn A verplaatsen. De aanwezige brandslanghaspel wordt op de nieuw te maken Ytong wand bevestigd.


5. De glaspuien bij de bestaande wenteltrap worden geheel vernieuwd en de deuren op beide verdiepingen worden zoveel mogelijk verbreed.


0910 BN-01 dd 29 sept 2011.pdf

0910 BN-02 dd 29 sept 2011.pdf


  1. 1.Tekeningen van het gewijzigde plan

Tekening BB-03 is ongewijzigd, tekening BN-05 komt te vervallen. Per document worden vier tekeningen samengevat, te weten de bestaande situatie, de te slopen onderdelen, de nieuwe situatie en het nieuwe plafondplan:

0910 begane grond dd 12 augustus 2011.pdf

0910 eerste verdieping dd 12 augustus 2011.pdf


tekeningen nieuwe toestand in DXF: 0910 export.dxf


2. omschrijving van het gewijzigde plan

De technische omschrijving en de afwerkstaat zijn gewijzigd en samen met de informatie uit de nota van inlichtingen in één document samengevoegd:

0910 techn omschr dd 12 aug 2011.pdf

0910 E- en W-installaties.pdf


3. Algemene voorwaarden (ongewijzigd)

algemene voorwaarden[v2] 5 mei 2011.pdf

Ter vergelijking blijft het oude plan voorlopig op de site staan:


1. Tekeningen van het oude plan

BB-01, begane grond bestaand 0910 BB-01 27 april 2011.pdf

BB-02, eerste verdieping bestaand 0910 BB-02 27 april 2011.pdf

BB-03, gevels en doorsnede bestaand 0910 BB-03 27 april 2011.pdf


BS-01, begane grond, te slopen 0910 BS-01 27 april 2011.pdf

BS-02, eerste verdieping, te slopen 0910 BS-02 27 april 2011.pdf

Totaal opname sloop tbv opbouwfase BG 10 mei 2011.pdf

Totaal opname sloop tbv opbouwfase EV 10 mei 2011.pdf


BN-01, begane grond, nieuw 0910 BN-01 27 april 2011.pdf

BN-02, eerste verdieping, nieuw 0910 BN-02 dd 6 mei 2011.pdf

BN-03, begane grond, plafondplan 0910 BN-03 27 april 2011.pdf

BN-04, eerste verdieping, plafondplan 0910 BN-04 27 april 2011.pdf

BN-05, beeldbepalende details nieuw 0910 BN-05 27 april 2011.pdf


2. Technische omschrijvingen van het oude plan

nota 15 juni 2011 definitief.pdf

0910 technische omschrijving april 2011.pdf

0910 afwerkstaat 11 mei 2011.pdf

0910 E- en W- beschrijving 5 mei 2011.pdf